Icon Collap

iXT Series

Màn hình cảm ứng công nghiệp

CIMON Xpanel

Màn hình cảm ứng HMI / Xpanel (CIMON-XPANEL) chạy trên hệ điều hành Windows CE. Đó là một sự kết hợp giữa phần mềm và phần cứng, phù hợp cho các nhu cầu giám sát khác nhau trong công nghiệp.

Product
iXT Series
Overview

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 15 inch Cimon CM-iXT15CD-A

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 15 inch CM-iXT15CD-A

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 12 inch Cimon CM-iXT12CD-A

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 12 inch Cimon CM-iXT12CD-A

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 10 inch Cimon CM-iXT10CD-A

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 10 inch CM-iXT10CD-A

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 10 inch Cimon CM-iXT10CD-D

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 10 inch Cimon CM-iXT10CD-D
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.