Icon Collap

HP Series

Màn hình cảm ứng công nghiệp

CIMON Xpanel

Màn hình cảm ứng HMI / Xpanel (CIMON-XPANEL) chạy trên hệ điều hành Windows CE. Đó là một sự kết hợp giữa phần mềm và phần cứng, phù hợp cho các nhu cầu giám sát khác nhau trong công nghiệp.

Product
HP Series
Overview

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-HP07CD-DNS

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID CM-HP07CD-DNS

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-HP07CD-ANS

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID CM-HP07CD-ANS

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-HP07CD-DES

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-HP07CD-DES

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-HP07CD-DNR

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-HP07CD-DNR

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-HP07CD-ANR

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID CM-HP07CD-ANR

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-HP07CD-DER

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-HP07CD-DER

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-HP07CD-AER

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-HP07CD-AER
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.