Icon Collap
Trang chủ » Bộ lập trình PLC » Bộ lập trình PLC CM3 Series » Bộ lập trình PLC CM3 Series - Module CPU

Bộ lập trình PLC CM3 Series - Module CPU

Bộ lập trình PLC Cimon CM3 Series – Module CPU

Tính năng

  • Điều khiển PID mà không cần thêm module PID
  • Đọc thời gian từ module RTC và lưu giá trị tại vị trí bộ nhớ của thanh ghi F
  • I/O reservation
  • Sửa đổi chương trình trong chế độ RUN
  • Thẻ nhớ SD / MMC được nhúng – Chương trình quét và nâng cấp firmware có sẵn thông qua thẻ nhớ SD
  • Có 2 kênh tốc bộ đếm tốc độ cao
  • Điều khiển vị trí 2 trục với tốc độ phát xung 100kpps
  • Giao tiếp đồng thời qua cổng Ethernet và cổng nối tiếp (RS232, RS485)
  • Bảo quản dữ liệu khi mất điện

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB16MDTV

Bộ lập trình điều khiển Logic PLC Cimon CM3-SB16MDTV

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB16MDT

Bộ lập trình điều khiển Logic PLC Cimon CM3-SB16MDT
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.