Icon Collap
Trang chủ » Bộ lập trình PLC » Bộ lập trình PLC CM1 Series » Phụ kiện

Phụ kiện

Phụ kiện cho PLC CM1 bao gồm thẻ nhớ Flash, cáp kết nối module, cáp mở rộng, cáp lập trình, pin, thiết bị đầu cuối, module giả, Base.

Cáp mở rộng Cimon CM0-CBHE05

Cáp mở rộng CM0-CBHE05

Cáp lập trình Cimon CM0-CBL30

Cáp lập trình Cimon CM0-CBL30

Cáp lập trình Cimon CM0-CBL15

Cáp lập trình Cimon CM0-CBL15

Pin CPU Cimon CM0-BAT

Pin CPU Cimon CM0-BAT

Khối thiết bị đầu cuối Cimon CM0-TB32M

Khối thiết bị đầu cuối CM0-TB32M

Module giả Cimon CM0-DM

Module giả Cimon CM0-DM

Đế PLC Cimon CM1-BS10S

Đế dự phòng PLC Cimon CM1-BS10S

Đế PLC Cimon CM1-BS05S

Đế dự phòng PLC Cimon CM1-BS05S

Đế PLC Cimon CM1-BS08S

Đế dự phòng PLC Cimon CM1-BS08S

Đế PLC Cimon CM1-BS12A

Đế PLC Cimon CM1-BS12A
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.