Icon Collap
Trang chủ » Bộ lập trình PLC » Bộ lập trình PLC CM1 Series » Bộ lập trình PLC CM1 Series - Module Vào Ra Số

Bộ lập trình PLC CM1 Series - Module Vào Ra Số

Bộ lập trình PLC CM1 Series – Module Vào Ra Số

  • Tất cả module sử dụng tiếp điểm Photo-coupler hoặc tiếp điểm relay
  • Đèn LED để theo dõi trạng thái đầu vào ra
  • Loại khối đầu cuối: Dễ dàng bảo trì và lắp đặt

Module 16 đầu vào số Cimon CM1-XD16F

Module 16 đầu vào số CM1-XD16F

Module 16 kênh đầu ra Relay Cimon CM1-YR16B

CM1-YR16B: RELAY output 16 points, 3A/1pts.

Module 64 đầu ra số Cimon CM1-YT64E

Module 64 đầu ra số Cimon CM1-YT64E

Module 64 đầu ra số Cimon CM1-YT64A

Module 64 đầu ra số Cimon CM1-YT64A

Module 32 đầu ra số Cimon CM1-YT32B

Module 32 đầu ra số Cimon CM1-YT32B

Module 32 đầu ra số Cimon CM1-YT32A

Module 32 đầu ra số CM1-YT32A

Module 16 đầu ra số Cimon CM1-YT16B

Module 16 đầu ra số Cimon CM1-YT16B

Module 16 đầu ra số Cimon CM1-YT16E

Module 16 đầu ra số CM1-YT16E

Module 16 đầu ra số Cimon CM1-YT16A

Module 16 đầu ra số Cimon CM1-YT16A

Module 32 đầu vào số Cimon CM1-XD32C

Module 32 đầu vào số CM1-XD32C
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.