Icon Collap
Trang chủ » Bộ lập trình PLC » Bộ lập trình PLC CM3 Series » Bô lập trình PLC CM3 Series - Module Nhiệt độ

Bô lập trình PLC CM3 Series - Module Nhiệt độ

Bô lập trình PLC CM3 Series – Module Nhiệt độ

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ TC Cimon CM3-SP04ETO

  • Hỗ trợ các cặp nhiệt điện khác nhau.
  • Các mô-đun cung cấp ± 0,3% độ chính xác.
  • Độ phân giải là 0.1℃

Module 4 đầu vào nhiệt độ RTD Cimon CM3-SP04ERO

  • Độ chính xác cao, ± 0.1 %(full scale)
  • Độ phân giải 0.1℃ có thể đo được
  • hỗ trợ hầu hết các loại RTD

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ TC Cimon CM3-SP04ETO

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ TC Cimon CM3-SP04ETO

Module 4 đầu vào nhiệt độ RTD Cimon CM3-SP04ERO

Module 4 đầu vào nhiệt độ RTD Cimon CM3-SP04ERO
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.