Icon Collap

iNP Series

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng

Máy tính công nghiệp CIMON IPC

Cimon IPC là một máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng với hiệu năng phần cứng đáng tin cậy và mạnh mẽ. IPC của chúng tôi được chứng minh là đáng tin cậy trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt qua nhiều năm sử dụng trong các ứng dụng khác nhau.

Product
iNP Series
Overview

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 15 inch Cimon CM-iNP215-A /D

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 12.1 inch Cimon CM-iNP212-A /D

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 10,4 inch Cimon CM-iNP211-A /D

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 10,4 inch Cimon CM-iNP210-A /D

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 12 inch Cimon CM-NP12-A

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 12 inch Cimon CM-NP12-A

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 15 inch Cimon CM-NP15-A

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 15 inch Cimon CM-NP15-A
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.