Icon Collap

NU Series

Industrial Automation Computer

CIMON IAC

CIMON-IAC với thiết kế không quạt nhưng vẫn cung cấp sự ổn định của hệ thống và khả năng sống sót của thiết bị được đảm bảo. Mainboard được thử nghiệm và hoạt động tốt trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau. IAC được sử dụng nhiều cho các phòng sạch của các nhà máy sản xuất và bán dẫn sử dụng công nghệ tiêu thụ điện năng thấp.

Product
NU Series
Overview

Máy tính công nghiệp không quạt Cimon CM-NU1RP-A

Máy tính công nghiệp không quạt Cimon CM-NU1R-A
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.