Icon Collap

Reference

Trang chủ » Giám sát và điều khiển tự động cho hệ thống lọc và lưu trữ nước sạch

Giám sát và điều khiển tự động cho hệ thống lọc và lưu trữ nước sạch

02/11/2020 154

Giám sát và điều khiển tự động cho hệ thống lọc và lưu trữ nước sạch

CIMON Automation cung cấp khả năng giám sát và kiểm soát cho hệ thống lọc và lưu trữ nước sạch.

Thách thức

WBUD vận hành 32 trạm bơm và bể chứa trải dài trên nhiều quận. Tất cả các khu vực đều yêu cầu tự động hóa, với quyền truy cập vào quản lý thiết bị toàn diện cả cục bộ và từ xa trên một khu vực rộng lớn.

Giải pháp của chúng tôi

Mỗi khu vực được trang bị một bộ lập trình PLC và giao diện người-máy HMI/ Xpanel Cimon để tự động hóa và điều khiển. Modem không dây kết nối tất cả các địa điểm với hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển giám sát trung tâm (SCADA), cung cấp khả năng giám sát dữ liệu và hoạt động đường dài.

Kết quả

Phần mềm SCADA Cimon – UltimateAccess  cho phép truy cập dữ liệu lịch sử và thời gian thực từ tất cả các khu vực từ bất kỳ vị trí nào. Lịch trình và chương trình có thể được cập nhật từ xa, loại bỏ nhu cầu cài đặt tại chỗ tốn thời gian và tốn kém.

Tóm tắt dự án

Với sự tài trợ của Tennessee Valley Authority, Watt Bar Utility District (WBUD) cần thiết để hợp lý hóa việc tự động hóa 32 bể chứa và trạm bơm của mình. Nhà tích hợp hệ thống Quality Controls LLC đã quyết định sử dụng các sản phẩm PLC, HMI và SCADA của CIMON để tự động hóa các thiết bị này.

Tại mỗi vị trí, một HMI/ Xpanel CIMON cho phép người dùng quản lý các máy bơm và bể chứa tại chỗ. Các màn hình khác nhau cho phép các kỹ sư xem trạng thái và cảnh báo, cũng như chẩn đoán và kiểm tra máy bơm trong quá trình bảo trì. PLC CIMON lấy dữ liệu từ các cảm biến và xuất tín hiệu điện đến máy bơm.

Một chương trình tự động chuyển đổi giữa các chế độ hoạt động khác nhau, cho phép điều khiển dựa trên lịch trình hoặc dựa trên mức độ. PLC cũng hoạt động như một cầu nối giữa các thiết bị bằng cách lưu trữ, nhận và gửi dữ liệu. Khi xảy ra sự cố, PLC sẽ gửi tín hiệu cảnh báo đến cả chương trình SCADA và HMI cục bộ.

Modem không dây đã được tích hợp vào mạng để khắc phục chi phí lớn và khó khăn liên lạc khi hệ thống ở khu vực địa hình đồi núi. Dữ liệu được gửi đến trung tâm, sau đó được phần mềm SCADA xử lý. Các yêu cầu của người dùng sau đó được gửi lại qua radio tới PLC tương ứng, PLC sẽ thực hiện hành động mong muốn.

Việc sử dụng kết hợp các công nghệ PLC, HMI và SCADA từ CIMON sẽ cho phép WBUD quản lý hiệu quả hơn các trạm bơm và bể chứa của mình.

Chia sẻ:
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.