Icon Collap

CIMON FAQs Customer Support

Trang chủ » Tất cả FAQ » Thay thế pin cho PLC CIMON

Thay thế pin cho PLC CIMON

15/12/2018 280

Thay thế pin cho PLC CIMON?

Q: CICON shows Error message [0205] Battery fault (low voltage)

A: This message pops up when PLC Battery is damaged or its voltage is low (Battery is dead).

Nếu CICON hiển thị thông báo bên dưới, Pin cần được thay thế.
1) Tháo pin khỏi mô-đun CPU khi bật nguồn.
2) Thay pin mới vào → Đèn STOP sẽ TẮT.

<CPU Battery replacement>

[Chú ý]
Nếu bạn thay pin khi Tắt nguồn, hãy nhanh chóng bật nguồn sau khi thay thế. Vì khi pin hết, bình ngưng sẽ giữ dữ liệu nhưng nó có thể bị xóa khi thời gian trôi qua.

Chia sẻ:
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.