Icon Collap

CIMON FAQs Customer Support

Trang chủ » Tất cả FAQ » Những module được sử dụng để mở rộng Base?

Những module được sử dụng để mở rộng Base?

15/12/2018 124

Những module được sử dụng để mở rộng Base?

+ Which module will be used for Base expansion?

CM1-EP01A, CM1-EP02A và CM1-EP03A được sử dụng để mở rộng Base.
Mở rộng tối đa 16 Base có sẵn.
Khoảng cách giữa mỗi Base được khuyến nghị dưới 100m

※ CM1-EP3A được sử dụng để dự phòng.

+ Base Expansion Setting

Chọn số lượng Base thông qua công tắc quay.

Base No. Rotary Switch Base No. Rotary Switch
#1 0 #9 8
#2 1 #10 9
#3 2 #11 A
#4 3 #12 B
#5 4 #13 C
#6 5 #14 D
#7 6 #15 E
#8 7 #16 F

+ Format of Expansion Base number in CICON
Format: H+[Base number]+[Slot number]

[Example]

Base No. Slot No. Format
Local Base No.5 Slot H0005
No.9 Base No.8 Slot H0908
No.10 Base No.9 Slot H0A09
No.16 Base No.11 Slot H100B

 

Chia sẻ:
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.