Icon Collap

CIMON FAQs Customer Support

Trang chủ » Tất cả FAQ » Sửa lỗi cài đặt phần mềm thiết kế HMI/ Xpanel CIMON – XpanelDesigner

Sửa lỗi cài đặt phần mềm thiết kế HMI/ Xpanel CIMON – XpanelDesigner

17/12/2018 170

Sửa lỗi cài đặt phần mềm thiết kế HMI/ Xpanel CIMON – XpanelDesigner

Q: XpanelDesigner (HMI design) software installation error.

A: Download the attachment below.
(Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x86 Version 9.0.30729)

Sau khi cài đặt XpanelDesigner, các thông báo lỗi này xuất hiện như hình dưới đây:

Các thông báo lỗi này xuất hiện do không có Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x86 Version 9.0.30729. Vui lòng tải về tệp đính kèm bên dưới trên trang web của chúng tôi và cài đặt nó.
Nhấn Next.

Chấp nhận các điều khoản cấp phép và nhấp vào [Install]

Chia sẻ:
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.