Icon Collap

CIMON FAQs Customer Support

Trang chủ » Tất cả FAQ » Khắc phục lỗi cài đặt phần mềm CICON trên Windows 8?

Khắc phục lỗi cài đặt phần mềm CICON trên Windows 8?

15/12/2018 204

Khắc phục lỗi cài đặt phần mềm CICON trên Windows 8?

Q: How to clear CICON installation error on Windows 8 OS?

A: Install “Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86) first and then reinstall CICON.

Khi bạn cài đặt phần mềm CICON không có “Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable Package (x86)” trên hệ điều hành Windows 8 của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi cài đặt này như hình dưới đây.

Nếu không được cài đặt đúng cách, bạn cũng sẽ nhận được thông báo lỗi này khi bạn kích hoạt CICON.EXE.

Lý do cho các thông báo lỗi này là vì các hệ điều hành như Windows XP, Windows Vista và Windows 7, gói Microsoft Visual C ++ được cài đặt tự động khi cố gắng cài đặt CICON. Tuy nhiên, đối với Windows 8, có đôi khi gói này KHÔNG được cài đặt tự động. Trong trường hợp này, bạn nên tải gói trực tiếp từ Microsoft.

Sau khi tải xuống, bắt đầu quá trình cài đặt như hình dưới đây.

Sau khi quá trình cài đặt “Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable Package (x86),” cài đặt lại phần mềm CICON.

 

Chia sẻ:
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.