Icon Collap

CIMON FAQs Customer Support

Trang chủ » Tất cả FAQ » Đã có bản quyền (key) mà vẫn chạy ở chế độ demo?

Đã có bản quyền (key) mà vẫn chạy ở chế độ demo?

14/12/2018 248

Đã có bản quyền (key) mà vẫn chạy ở chế độ demo?

Q: Project runs in Demo mode even after Dongle key is inserted.

A: This issue could be caused by three reasons.

1) Hệ thống không nhận dạng đúng Dongle key

2) Dự án được phát triển theo phiên bản CIMON-D thấp hơn, so với CIMON-D hiện tại.

3) Do sự cố tương thích với Windows.

1. Khi hệ thống không nhận dạng đúng Dongle key

+ Kiểm tra xem USB Dongle key đã được cắm an toàn vào cổng USB của PC chưa.
(Go to the Device manage of Control Panel, and check a Dongle installation driver)

At CIMON-D version 2.14 or less – “SafeNet Inc. Hardlock Key”
At CIMON-D version 3.00 or higher – “SafeNet Inc. Sentinel HL Key”

+ Reinstall the Dongle installation program (Driver).

At CIMON-D version 2.14 or less – “Hardlock Device Driver”
(Setup file is “hldrv32” located under folder “hldinst”)

At CIMON-D version 3.00 or higher – “Sentinel Runtime Setup”
(Setup file is “HASPUserSetup” located at folder “hldinst2”)

※ Nếu hai phương pháp trên không giải quyết được sự cố, vui lòng liên hệ với nhà phân phối hoặc quản trị viên CIMON.

2. Phiên bản thấp hơn của dự án đang chạy ở phiên bản cao hơn của CIMON-D hoặc CIMON-X.

Để chuyển đổi phiên bản dự án thấp hơn thành phiên bản cao hơn, Cơ sở dữ liệu thẻ phải được lưu với cài đặt DS Dongle.

1) Insert DS Dongle into PC’s USB port.
2) Open the project at the higher version of CIMON-D.
3) Open the Tag Database.
4) Click “Save” or “Save All” menu.

3. CIMON-X chạy ở chế độ Demo do sự cố Tương thích với Windows.

Để thiết lập khả năng tương thích, hãy chuyển đến thư mục cài đặt CIMON-SCADA. Tìm kiếm tệp “CimonD.exe” hoặc “CimonX.exe”.

Click a file “CimonD.exe”, and mouse right click it.

Di chuyển đến tab Compatibility, bật tính năng “Runs this program as administrator”. Áp dụng quy trình tương tự cho tệp “CimonX.exe”. Khởi động lại chương trình Cimon-D.

Chia sẻ:
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.