Icon Collap

CIMON FAQs Customer Support

Trang chủ » Tất cả FAQ » Cách thiết lập tự động tham số của module đặc biệt trong phần mềm CICON

Cách thiết lập tự động tham số của module đặc biệt trong phần mềm CICON

15/12/2018 153

Cách thiết lập tự động tham số của module đặc biệt trong phần mềm CICON

Q: Is there any function to setup parameter of Special module automatically after replacing it?

A: If you already set up “Special Card Initial Program” in Special Program, you do not have to setup parameter again after replacing module. When you turn on power, the parameter is automatically set up into replaced module.

[Instruction]

Chọn ‘New Program’ and mở chương trình  ‘Special Card Init.’

Chọn cùng một base với base PLC của bạn.

Nếu bạn muốn thiết lập mô-đun được đặt tại Vị trí số 3, hãy nhấp vào Khe cắm 3, và chọn loại mô-đun.

Click “Detail Setting” hoặc  double click “Slot 3” để cài đặt thông số .

Chọn loại mô-đun và thiết lập thông số chi tiết và sau đó bấm vào nút “Save”.

※ Khi nguồn PLC ở chế độ On hoặc STOP chuyển sang chế độ RUN, tham số sẽ tự động được lưu trong mô-đun thay thế.

Chia sẻ:
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.