Icon Collap

CIMON FAQs Customer Support

Trang chủ » Tất cả FAQ » Cách sử dụng chương trình khởi tạo (COLD & HOT Start)?

Cách sử dụng chương trình khởi tạo (COLD & HOT Start)?

15/12/2018 187

Cách sử dụng chương trình khởi tạo (COLD & HOT Start)?

Q: How to use Initialization Program (COLD) & (HOT)

A: It is used to initialize data and parameter before getting started on scan program again.

[COLD]

PLC chạy chương trình Khởi tạo một lần khi CPU được chuyển sang chế độ RUN hoặc BẬT nguồn.
Nó làm cho tất cả giá trị dữ liệu về ‘0’, ngoại trừ bộ nhớ chốt và khởi tạo dữ liệu hoặc thiết bị khác.

[HOT]

PLC chạy chương trình Khởi tạo một lần nếu CPU được chuyển sang chế độ RUN hoặc BẬT nguồn trong khoảng thời gian thiết kế. Nó duy trì giá trị dữ liệu và chạy chương trình quét sau chương trình Khởi tạo.

Để sử dụng chương trình Khởi (HOT), bạn phải chọn “Enable” Hot Restart tại PLC Parameter như sau bức tranh.

※Hot Restart

Nếu mất điện xảy ra khi PLC đang chạy, Hot Restart phục hồi tất cả dữ liệu và trạng thái tham số của PLC trước khi tắt. Do đó, PLC đạt được sự liên tục của chương trình đang chạy.

Để kết thúc chương trình khởi, bạn phải sử dụng “INITEND” hướng dẫn như dưới đây.

Chia sẻ:
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.