Icon Collap

CIMON FAQs Customer Support

Trang chủ » Tất cả FAQ » Cách hiệu chỉnh module Loadcell Cimon?

Cách hiệu chỉnh module Loadcell Cimon?

15/12/2018 239

Cách hiệu chỉnh module Loadcell Cimon?

Q: What is the way to calibrate Loadcell module?

A: Compare resolution of Loadcell and Loadcell module.

1. Hãy so sánh độ phân giải Load Cell và module Load Cell.
Sử dụng độ phân giải đó là điều tồi tệ nhất.
Vui lòng tham khảo Loadcell và hướng dẫn sử dụng mô-đun để tìm hiểu Trọng lượng tối đa (KG) và Đầu ra (mV / V).
• Resolution of Loadcell(g) = Maximum weight of item(Kg) x Tolerance(%)
Ví dụ: 100kg x 0.1% = 100g
Trong trường hợp của WG02C, đầu ra tối đa của Loadcell là 2mV / V.
Nếu đầu ra lớn hơn 2mV / V, có thể có dung sai.
• Resolution of WG02C(g) = Maximum weight of item(Kg) / 40,000
Ví dụ: 100kg / 40,000 = 2.5g

Vì độ phân giải của WG02C (2,5g) tốt hơn độ phân giải của Loadcell (100g), hãy sử dụng độ phân giải của Loadcell.

2. Chạy CICON và nhấp đúp chuột Loadcell module.

3. Không đặt bất kỳ vật phẩm nào lên lodacell.
Nhấp vào “Calibration” và nhấn “OK”.

4. Đặt mục mà bạn biết trọng lượng trên load cell. (trọng lượng của nó được khuyến nghị là 20% trọng lượng tối đa) Nếu độ phân giải là 100g và trọng lượng vật phẩm là 100kg, hãy viết 1000 tại “Weight”.

5. Hiệu chuẩn được hoàn thành.

6. Ngay cả khi tắt PLC, giá trị hiệu chuẩn vẫn được duy trì.
※ Có thể đọc trọng lượng hiện tại bằng cách sử dụng lệnh “From”

Chia sẻ:
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.