Icon Collap

CIMON FAQs Customer Support

Trang chủ » Tất cả FAQ » Cách đấu dây module giám sát nguồn dự phòng CM1-RPW

Cách đấu dây module giám sát nguồn dự phòng CM1-RPW

15/12/2018 197

Cách đấu dây module giám sát nguồn dự phòng CM1-RPW?

Q: How to wire Redundancy Power Monitoring Module CM1-RPW?

A: Refer to the wiring instructions below.

[Redundancy Configuration]

Mô-đun giám sát công suất dự phòng (CM1-RPW) là mô-đun đầu tiên được gắn ở mặt trước của hình ảnh trên. Sử dụng các điểm tiếp xúc “A_OK, B_OK, A_NG, B_NG” trên mô-đun CM1-RPW cho phép bạn kiểm tra sự cố mất điện của mô-đun nguồn.

[Wiring for CM1-RPW]

Bốn liên hệ của đầu ra trạng thái (A_OK, B_OK, A_NG, B_NG) được nối với Mô-đun đầu vào DC (XD16A). Các tiếp điểm  trên Mô-đun đầu vào DC theo dõi trạng thái của từng mô-đun nguồn.

Vì A IN, B IN của Service Power Coupler nhận đầu ra 24V từ mỗi mô-đun nguồn (SPR#1 and SPR#2), phần kết nối giữa 24V OUT và 24V IN được hỗ trợ bởi dự phòng ngay cả khi một mô-đun nguồn bị hỏng.

Lý do cho cùng một dây 24V giữa 24V IN và COM của mô-đun Đầu vào là để nhận tín hiệu đầu ra từ bốn tiếp điểm của Đầu ra trạng thái.

 

Chia sẻ:
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.