Icon Collap

CIMON FAQs Customer Support

Trang chủ » Tất cả FAQ » Cách chuyển đổi đơn vị pulse sang mm cho PLC Cimon

Cách chuyển đổi đơn vị pulse sang mm cho PLC Cimon

15/12/2018 249

Cách chuyển đổi đơn vị pulse sang mm?

Q: How to switch positioning unit from pulse to mm for CIMON PLC?

A: The desired positioning unit can be selected in Basic Parameter.

[How to do]

Chọn đơn vị “mm”
Nhập số xung và khoảng cách di chuyển trong “mm” cho mỗi vòng quay.

Vị trí mục tiêu được áp dụng trong “mm” cho lệnh POSCTRL.
Tốc độ tính bằng mm / s.

Download the Basic Parameter.

Đơn vị định vị đã được chuyển từ pulse sang mm.

 

Chia sẻ:
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.