Icon Collap

CIMON FAQs Customer Support

Trang chủ » Tất cả FAQ » Cài đặt Driver USB cho PLC CIMON

Cài đặt Driver USB cho PLC CIMON

15/12/2018 247

Cài đặt Driver USB cho PLC CIMON?

Q: How to connect PLCS to CICON (OS : Window7) through USB cable

A: Windows XP will install USB driver automatically but, in case of Windows 7,user  should install USB driver manually.

Để kết nối Cpu PLC với PC (phần mềm CICON) thông qua cáp USB, phải có driver  USB trong PC của bạn.

Windows XP: driver USB được cài đặt tự động sau khi cài đặt phần mềm CICON.

Windows 7: cài đặt driver USB theo các bước sau.

1.Bật nguồn PLC và kết nối PLC với PC bằng cáp USB

Mở ‘Control Panel’ và chọn mục ‘Devices and Printers’

2.Có mục CIMON PLC [Unspecified].

Kích, mở chuột phải vào mục trên và chọn Properties

3.Chọn mục ‘Hardware’ và bấm chọn  ‘Properties’

4.Sau đó chọn ‘Change settings’

5.Chọn mục ‘Driver’ và click chọn ‘Update Driver’

6.Chọn ‘Browse my computer for driver software’

7. Chọn thư mục ‘Usb_Driver’ trong trong ổ cài đặt phần mềm CICON và click chọn Next

Lưu ý:  trường hợp Windows 7 64bit, thì chọn mục ‘Windows_64Bit’ trong mục ‘Usb_Driver’.

8. Click chọn ‘Install this driver software anyway’ tại ‘Windows Security’ và đợi quá trình cài đặt driver hoàn tất

9. Driver đang trong quá trình cài đặt

10.Nếu diver Usb đã được cài đặt thành công sẽ có hộp thoại xuất hiện . Chọn Close để kết thúc quá trình cài đặt

11.Nếu driver USB được cài đặt thành công, [KĐT PLC USB Loader CICON] xuất hiện dưới [Universal Serial Bus Controller]

12. CICON có thể kết nối với  PLC thông qua cáp USB.

Chia sẻ:
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.