Icon Collap

CIMON FAQs Customer Support

Trang chủ » Tất cả FAQ » Cách bật đầu ra module tương tự PLC-S

Cách bật đầu ra module tương tự PLC-S

15/12/2018 164

Cách bật đầu ra module tương tự bộ lập trình PLC-S?

Q: There is no output value from PLCS DA(Analog Output) module.

A: Unlike CP and XP PLC, Channel of PLCS must be enabled to use output signal

[Setting]

HELP => PLCS => DA Module

Tín hiệu đầu ra Y03, Y04, Y05 và Y06 hoạt động chính xác khi chúng được BẬT.

Viết số slot như trên.

-Ví dụ Nếu mô-đun đầu ra tương tự (DA) hoặc I/ O hỗn hợp tương tự (ADDA) được cài đặt bên cạnh CPU, số đầu ra của nó là Y23 vì CPU PLCS đã chiếm 32 điểm đầu vào và đầu ra.

+ Nếu mô-đun DA hoặc ADDA được cài đặt bên cạnh CPU, hãy bật Y23 ~ Y26 để tạo ra 4 kênh đầu ra đúng cách.

Chia sẻ:
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.