Icon Collap

CIMON FAQs Customer Support

Trang chủ » Tất cả FAQ » Bảo mật chương trình PLC CICON

Bảo mật chương trình PLC CICON

14/12/2018 228

Bảo mật chương trình PLC CICON

Q: How to set up password security for PLC program and CICON project?

A: CICON provides password security for both program and PLC to protect the PLC program and configuration access from an unauthorized person.

Có ba cách để bạn có thể bảo vệ chương trình gốc (bằng mật khẩu project CICON) và kết nối với PLC (bằng mật khẩu PLC).

  1. Cách cài đặt mật khẩu PLC: Dùng để bảo vệ kết nối với module CPU PLC.

Để thiết lập mật khẩu PLC, trước tiên CICON phải được kết nối với CPU PLC.

  • Nhấp vào Online → PLC Password.
  • Nếu đã có mật khẩu, hãy nhập mật khẩu hiện tại vào “Old “
  • Nếu không có mật khẩu và là lần đầu tiên thiết lập mật khẩu, chỉ cần để trống ở ‘Old’ và gõ mật khẩu mới ở ‘New’ và xác nhận lại mật khẩu mới tại Confirm

Bất cứ khi nào bạn cố gắng kết nối với mô-đun CPU PLC, CICON sẽ hỏi bạn mật khẩu.

Vì vậy, một người không có thẩm quyền sẽ không bao giờ có thể kết nối với CPU PLC được lắp đặt tại hiện trường mà không biết mật khẩu đã được thiết lập.

2. Thiết lập mật khẩu cho project CICON khi mới khởi tạo dự án

Click File → Project Properties → Password Setup.

Nếu không có mật khẩu, người dùng không thể truy cập chương trình PLC trong CICON

3. Tắt tính năng tải chương trình từ CPU PLC sang phần mềm CICON trong PC

PLC Parameter → Basic → Prohibit Program Upload (PLC → PC)

Nếu [Prohibit Program Upload from PLC to PC] này đã được bật trong tham số PLC, thì người không có thẩm quyền không thể tải lên và mở chương trình gốc trong CICON.

Chia sẻ:
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.