Icon Collap

CIMON FAQs Customer Support

CIMON FAQs Customer Support
Product

[Scada]

Cách kiểm tra thông tin tag đã đăng ký?

[Scada]

Tag C thay đổi khi tag A hoặc tag B thay đổi?

[Scada]

Tính năng in ra không hoạt động trên CimonX?

[Scada]

Cách thiết lập đa màn hình?

[Scada]

Áp dụng tính năng Scale dữ liệu?

[Scada]

Cách phát tệp âm thanh mp3, wav,v.v. (Audio Player)?

[Scada]

Đồng bộ hóa giữa hai tag khác nhau?

[Scada]

Khởi động CimonX cùng hệ điều hành Windows 8?

[Scada]

Cách xóa danh sách mở tệp gần đây trong SCADA CimonD?

[Scada]

Cách chuyển đổi giữa tag ảo và tag thực?

[Scada]

Thiết lập ID và mật khẩu cho tag?

[Scada]

Kết nối Cimon SCADA và PLC S7 SIEMENS qua Ethernet?

[Scada]

Khả năng tương thích của phiên bản SCADA?

[Scada]

Cấu hình máy chủ và máy khách Cimon View?

[Scada]

Cấu hình máy khách OPC với UltimateAccess (Cimon SCADA)?
1 2 3 4 5 6 7 8
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.