Icon Collap

CIMON FAQs Customer Support

CIMON FAQs Customer Support
Product

[Xpanel]

Thiết lập đèn nền LCD Xpanel?

[Xpanel]

Làm cách nào để điều khển và giám sát Xpanel từ xa (VNC)?

[Xpanel]

Sử dụng chế độ sửa chữa XPANEL?

[Xpanel]

Thiết lập màn hình đăng nhập trên XPANEL?

[Xpanel]

Khác biệt truyền thông giữa XPANEL và SCADA?

[Xpanel]

Trình chỉnh sửa hoạt ảnh trong XpanelDesigner?

[Xpanel]

Kết nối máy in PCL với XPANEL qua Ethernet?

[Xpanel]

Kết nối với Siemens S7-200 qua PPI Direct (RS485)?

[Xpanel]

Khắc phục lỗi cài đặt phần mềm XpanelDesigner?

[IPC]

Thiết lập bị reset khi khởi động lại TOUCH (Đóng băng ổ cứng)?

[IPC]

Cách khôi phục cài đặt gốc (Mặc định ban đầu)?

[IPC]

Thông báo lỗi bản quyền (Dongle Key) khi sử dụng TOUCH/PPC?

[IPC]

Thiết lập công tắc DIP cho cổng COM1?

[IPC]

Ổ flash USB không nhận định dạng Cimon-TOUCH/PPC?

[IPC]

Cách hiệu chuẩn TOUCH?
1 2 3 4 5 6 7 8
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.