Icon Collap

CIMON FAQs Customer Support

CIMON FAQs Customer Support
Product

[Xpanel]

Cập nhật phiên bản cho Xpanel?

[Xpanel]

Sử dụng tính năng chồng chéo đối tượng?

[Xpanel]

Tải tệp dự án từ USB, Thẻ nhớ sang Xpanel?

[Xpanel]

Cách hiệu chỉnh độ nhạy màn hình cảm ứng Xpanel?

[Xpanel]

Các chức năng của Xpanel Config?

[Xpanel]

Thay đổi trang theo giá trị chỉ định?

[Xpanel]

Giảm dung lượng tập tin dự án?

[Xpanel]

Cách thiết lập một đối tượng với hai chức năng?

[Xpanel]

Thêm phông chữ mới vào Xpanel?

[Xpanel]

Thêm tài khoản máy chủ FTP vào Xpanel?

[Xpanel]

Thiết lập đèn nền LCD Xpanel?

[Xpanel]

Làm cách nào để điều khển và giám sát Xpanel từ xa (VNC)?

[Xpanel]

Sử dụng chế độ sửa chữa XPANEL?

[Xpanel]

Thiết lập màn hình đăng nhập trên XPANEL?

[Xpanel]

Khác biệt truyền thông giữa XPANEL và SCADA?
1 2 3 4 5 6 7
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.