Icon Collap
Trang chủ » Tất cả sản phẩm » Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDRF

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDRF

Lượt xem: 3114

CM3-SP16MDRF: DI 8/DO 6, USB Loader, RS232C 1ch, Ethernet1ch, RS485 1ch

Chia sẻ:

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDRF

8 kênh đầu vào số (DI) + 6 kênh đầu ra Relay, Truyền thông 1 cổng RS-232, 1 cổng RS485, 1 cổng Ethernet

Tính năng

Chức năng tích hợp

  • Điều khiển PID

– Hoạt động của PID có thể được thực thi mà không cần thêm module PID.

  • RTC

– Đọc thời gian từ module RTC và lưu giá trị tại vị trí bộ nhớ của thanh ghi F.

  • I/O reservation

– Kiểm tra chính xác một thẻ đã được gắn vào Slot được chỉ định chưa. Ngoài ra, khi mở rộng hoặc trao đổi các bộ phận, việc đặt trước để viết chương trình có thể được thực hiện mà không cần thay đổi I / O.

  • Sửa đổi chương trình trong chế độ RUN

– Chương trình có thể được sửa đổi trong khi PLC ở chế độ RUN.

Đặc điểm

  • Chức năng bộ nhớ SD / MMC đã được nhúng – Chương trình quét và nâng cấp firmware có sẵn thông qua thẻ nhớ SD. ( Sau khi cài đặt thẻ nhớ, đặt công tắc chế độ hoạt động thành STOP. Chuyển công tắc chế độ hoạt động sang RUN trong vòng 5 giây sau khi bật nguồn. Quá trình nâng cấp firmware sẽ diễn ra trong 20 giây và sẽ cho biết hoàn thành khi đèn LED (RUN, STOP và ERR) được bật. Tháo thẻ nhớ SD và khôi phục nguồn.)
  • Có 2 kênh tốc bộ đếm tốc độ cao

– 16kpps là tốc độ đếm tối đa (4kpps tối đa khi sử dụng 2 kênh 2 pha)

– Áp dụng phương pháp cách ly quang

  • Điều khiển vị trí 2 trục với tốc độ phát xung 100kpps

– Hỗ trợ xung ngõ ra + hướng, điều khiển vị trí, tốc độ, ” tốc độ – vị trí”, ” vị trí- tốc độ”

  • Giao tiếp đồng thời qua cổng Ethernet và cổng nối tiếp (RS232, RS485)

– Hỗ trợ các giao thức khác nhau như CIMON HMI, MODBUS RTU / TCP, PLC Link, giao thức người dùng và giao thức Loader.

– Tải lên / tải xuống chương trình và truy cập từ xa có sẵn.

  • Dung lượng lớn cho dữ liệu chương trình

– Bộ nhớ chương trình 10k có sẵn cho các chương trình quét.

  • Bảo quản dữ liệu khi mất điện

– Vì bộ nhớ flash được sử dụng làm bộ nhớ trong, nên không cần thêm thẻ nhớ hoặc thay pin.

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDRF

Model Input Output RS-232 RS-485 Ethernet Note
CM3-SP32MDT 16pts TR Sink type 16pts o x x SD/MMC (Optional)
CM3-SP32MDTV o o x
CM3-SP32MDTE o x o
CM3-SP32MDTF o o o
CM3-SP32MDC 16pts TR Source type 16pts o x x SD/MMC (Optional)
CM3-SP32MDCV o o x
CM3-SP32MDCE o x o
CM3-SP32MDCF o o o
CM3-SP16MDR 8pts Relay type 8pts o x x
CM3-SP16MDRV o o x
CM3-SP16MDRE Relay type 6pts o x o
CM3-SP16MDRF o o o

Relay Output (DC POWER)

Model SP16MDR SP16MDRV SP16MDRE SP16MDRF
Digital I/O Digital input 16pts
Digital output 16pts
Digital input 16pts
Digital output 16pts
Digital input 16pts
Digital output 16pts
Digital input 16pts
Digital output 16pts
Mini USB
SD/MMC
Card Slot
N/A N/A N/A N/A
RS232C 1ch
RS485 1ch N/A N/A
Ethernet 1ch N/A N/A

Thông số kỹ thuật

Items Specification Remark
Power DC 12-24V / 10W (In case of maximum expansion)
Program Control Method Repetitive operation, Time Driven interrupt
I/O Control Method Indirect method, Directed by program instruction
Program language IL(Instruction List), LD(Ladder Diagram),
SFC(Sequential Function Chart) , FB (Function Block)
Data Processing Method 32 Bit
Instructions Sequence 55 Instruction
Application 389 Instruction
Processing speed (Sequence) 300 ns/Step
Program capacity 10k Step
Maximum I/O points 1024 pts
Run Mode Remote Run, Remote Stop
Data Preservation
Against Power Failure
Setting data and conservation (Latch) in K device
Total Program 128
Total Program Scan 5 types including standard scan program (Subroutine, COLD / HOT initialization, periodic interrupts)
Periodic Interrupts Able to register for scan program form up to 16 (Minimum period: 10ms)
Special 6 types including PID control program

(High-speed counter, Positioning control, Input module filtering, Initializing special card)

Communication 8 types including user protocol (Serial) communication

(MODBUS/RTU Master, MODBUS/TCP Master, User protocol (Ethernet), Ethernet High (PLC Link), Security, Web Server

Etc. SFC, FBD (Function Block Diagram)
Self-diagnosis function Monitoring delay of processing, problems of memory, I/O / Battery / Power error
Re-start Cold, Hot Restart
Device memory X 1024 pts (X0000-X063F) Bit
Y 1024 pts (Y0000-Y063F) Bit
M 8192 pts (M0000-M511F) Bit
L 4096 pts (L0000-L255F) Bit
K 4096 pts (K0000-K255F) Bit
F 2048 pts (F0000-F127F) Bit
T 512 pts (T0000-T0511) Word
C 512 pts (C0000-C0511) Word
S 100 states x 100 set (00.00-99.99)
D 10000 words (D0000-D9999) Word
Z 1,024 words(Call Stack: Z0000-Z0063, Z1000-Z1063) Word
Q 8192 pts (Q0000-Q511F) Bit
R 16 pts (Index)
High Speed Counter Maximum count speed: 16kpps (Maximum 4kpps when using 2 phase 2 channels)
Positioning X axis: Position / Speed control 100kpps
Y axis: Position control 5Kpps, Speed control 100kpps
PID 32 Channels, Auto-Tuning
RTC Real Time Clock (Battery CR2032 Backup)
Comm. Channel Built-in : USB Loader(for CICON Program), RS232C 1CH Option : RS485 1Ch / Ethernet 1port(10/100Mbps)
Etc. Real number arithmetic, modification of program during Run status

 

CM3-SP16MDRF

DI 8/DO 6, USB Loader, RS232C 1ch, Ethernet1ch, RS485 1ch, Relay Output

Phần mềm lập trình PLC Cimon
Hướng dẫn sử dụng cơ bản CPU PLC-S
CIMON-PLC Instruction Manual
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.