Icon Collap
Trang chủ » Tất cả sản phẩm » Module truyền thông Cimon CM1-EC01DNP

Module truyền thông Cimon CM1-EC01DNP

Lượt xem: 460

CM1-EC01DNP: DNP3.0 Protocol, Single Host, 10BaseT (10Mbps),TCP/IP, UDP/IP

Chia sẻ:

Module truyền thông Cimon CM1-EC01DNP

Tính năng

  • Theo tiêu chuẩn IEE802.3.
  • Hỗ trợ các giao thức ARP, ICMP, IP, TCP, UDP.
  • Hỗ trợ DHCP bằng cách sử dụng với CIMON-SCADA (CM1-EC10C).
  • Cung cấp tính năng Modbus/ TCP Master, cho phép kết nối tuyệt vời với thiết bị thương hiệu khác.
  • Hỗ trợ PLC Link để liên lạc tốc độ cao giữa các PLC CIMON và có thể giao tiếp với Max.64 trạm .
  • Đối với PLC Link, Max.4 module Ethernet có thể được sử dụng trên một Base PLC.
  • High-speed linkage để liên lạc đồng thời dọc theo PLC CIMON, và lên đến 64 trạm giao thức DNP 3.0 (CM1-EC01DNP, CM1-EC04DNP)

Thông số kỹ thuật

Module truyền thông Cimon CM1-EC01DNP

Model CM1-EC01A CM1-EC10A CM1-EC10B CM1-EC10C CM1-EC01DNP/ CM1-EC04DNP
Interface 10BASE-T 10BASE-T
100BASE-TX
100BASE-FX 10BASE-T
100BASE-TX
10BASE-T
Data Transmit Speed 10Mbps 10/100Mbps 100Mbps 10/100Mbps 100Mbps
Max.Distance(Node) 100m 100m 2km 100m 100m
Service Capacity UDP 9 Services

TCP 9 Services

UDP 16 Services
TCP 16 Services
UDP 16 Services
TCP 16 Services
UDP 16 Services
TCP 16 Services
EC01DNP : Single Host
EC04DNP : 4 Hosts
Transmission Media UTP/STP
Category5
UTP/STP
Category5
Auto MDIX
SC, Multi-Mode
(1310mm)
UTP/STP
Category5
Auto MDIX
UTP/STP
Category5
SERVICE Loader Yes(UDP)
HMI Protocol Yes(TCP,UDP) No
MODBUS TCP Sl. Yes
MODBUS TCP Ms. No Yes Yes No
PLC Link(Private Net) Yes No No No
PLC Link(public Net) Yes Yes Yes No
High Speed PLC Link No Yes Yes No
DHCP No No No Yes
DNP3.0 No No No No Yes

CM1-EC01DNP

DNP3.0 Protocol, Single Host, 10BaseT (10Mbps),TCP/IP, UDP/IP

Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.